1/5

1/5

Μέγεθος
52,4x73 mm / 202x214 inch

Χωρητικότητα ISO R 90 ml.: 140
Μορφή κουτιoύ: Απλό
Necked-in, Απλό: Απλό
Easy Οpen: X
Κουτιά ανά παλέτα, Μονή / Διπλή: 7.700
Ύψος παλέτας, Μονή / Διπλή: 1.220

Δοχεία για Συσκευασία Λαχανικών, Σάλτσας και Pet Food

Χρήση

Design & Devel by Colibri